Termíny setkání pro rok 2021

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17,00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. V současné době se modlíme on-line ve stejnou dobu. Přidejte se k nám.
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv.Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15,30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
V současné době se schůzky osobně uskuteční, jen pokud to umožní epidemiologická situace a opatření vlády. Pokud to neumožní, sejdeme se v on-line prostředí.

TERMÍNY:

Setkání v červnu – pátek 25. 6.

Slavnost Porciunkule začátkem srpna – kláštery Františkánů, např. Praha Hájek, Opočno, Hostinné, Moravská Třebová aj.

28. srpna sobota – Františkánská stezka – den modliteb v přírodě za stvoření

Setkání v září – pátek 10. 9.

Týdenní duchovní obnova společenství v září – Beskydy

V říjnu slavnost sv. Františka s  obnovou řeholních slibů.

Setkání v říjnu – pátek 22. 10.

Setkání v listopadu – pátek 19. 11.

Setkání v prosinci – pátek 10. 12.