Termíny setkání pro rok 2018

Schůzky společenství se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové.
Začátek od 15,30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.

TERMÍNY:

Setkání v lednu – pátek 19.1.

10. až 15. 2. Duchovní obnova VELEHRAD: P. Elias Vella

Setkání v únoru – pátek 16.1.

Setkání v březnu – pátek 16. 3.

Setkání v dubnu – pátek 20. 4.

Setkání v květnu – pátek 18. 5.

Konference 19.5. Hradec Králové:

Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

Setkání v červnu – pátek 8. 6.

Slavnost Porciunkule zač. srpna – kláštery Františkánů, např. Opočno, Hostinné, Moravská Třebová aj.

1. září – sobota – den modliteb v přírodě za stvoření

Setkání v září – pátek 14. 9.

Duchovní obnova v září 23. (25.) – 30. 9. Beskydy

V říjnu slavnost sv. Františka s  obnovou řeholních slibů – kostel sv. Anny v Kuklenách.

Setkání v říjnu – pátek 19. 10.

Setkání v listopadu – pátek 16. 11.

Setkání v prosinci – pátek 14. 12.

Vedle hlavních setkání se naše společenství pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové.