Termíny setkání 2024

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17:00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Přidejte se k nám buď přímo v kapli nebo na dálku v duchu. 
V liturgickém mezidobí volíme růžencová tajemství podle týdnů žaltáře:

1. týden žaltáře – Tajemství radostná
2. týden žaltáře – Tajemství světla
3. týden žaltáře – Bolestná tajemství
4. týden žaltáře – Tajemství slavná
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv. Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15:30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
Každý pátek ve 20:00 se online modlíme nešpory (kromě pátku, kdy je setkání na Pouchově).
Termíny akcí Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Hradci Králové:

LEDEN
19.1. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ÚNOR
16.2. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

BŘEZEN
15.3. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

DUBEN
19.4. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

KVĚTEN
17.5. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK 

ČERVEN
1.6. Františkánská pouť Prahou (286.ročník)
14.6. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ČERVENEC

SRPEN
2.8. Slavnost Porciunkule
11.8. – 18.8. Duchovní obnova v Horních Albeřicích

ZÁŘÍ
31.8. Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření
6.9. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
13. – 14.9. Terciářská pouť na Svatý Hostýn, Národní volební kapitula SFŘ 

ŘÍJEN
4.10. Slavnost sv. Františka z Assisi
18.10. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

LISTOPAD
15.11. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

PROSINEC
20.12. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK