Modlitební úmysly SFŘ

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2018

 

Prosinec 2017

Modleme se za sebe, abychom při všech strastech a prohrách, které život přinesl, neztratili nic z ideálů, které jsme měli v mládí, abychom děkovali za vše,co přinesl tento rok a s důvěrou hleděli do roku 2018.

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který nás obdarováváš dary Ducha a chceš, abychom je užívali dle tvé vůle pro blaho svých bližních a celé církve.

                                                                        *******

Pokud se takto modlíme ve společenství, je vhodné na závěr připojit modlitbu sv.Františka, kterou máme v kancionále jako píseň č.928 (Učiň mě, Pane, nástrojem)

Napsat komentář