Ikona Královny františkánské rodiny v Hradci Králové a okolí 8.11. – 12.11.2023

Tradice a vznik

Obnova spirituality východních ikon je patrná již několik desetiletí. Je to znamení rostoucí potřeby autentického duchovního jazyka křesťanského umění. Objevování křesťanských ikon odhaluje pohled do neviditelného a umožňuje nám dotknout se reality duchovního a eschatologického světa.

Naše nejstarší tradice, kterou plně sdílíme s našimi pravoslavnými bratry, učí, že jazyk krásy, který slouží víře, je schopen zasáhnout srdce lidí a pomoci jim ve vnitřním poznání Boha Otce a Ježíše Krista, Syna Božího, který se stal člověkem a který je „… stejný včera, dnes i navěky“ (Žd 13,8).

Ikona Královny františkánské rodiny (dále jen ikona) vznikla v roce 2018 v Litvě u příležitosti III. evropského kongresu Františkánského sekulárního řádu (OFS) a Františkánské mládeže (YouFra) s mottem: „Z jeho nitra potečou proudy živé vody“ (J 7,38). V ikoně jsou umístěny relikvie tří hlavních světců františkánské rodiny – svatého Františka, svaté Kláry a svaté Alžběty.

Dne 17. března 2018 byla v Medinikách (Litva) ikona Regina Familiae Franciscanae posvěcena a zahájila svou pouť v litevském Národním bratrském společenství OFS a YouFra v rámci duchovní přípravy na kongres.

Harmonogram pouti:

Středa 8.11.2023 18:00 Nový Hradec Králové KOSTEL SV. ANTONÍNA (mše sv. od 18:30)
Čtvrtek 9.11.2023 16:30 Lično KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (mše sv. od 17:00)
Pátek 10.11.2023
11:00 Hradec Králové KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (mše sv. od 12:00)
16:00 Hradec Králové KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIENA ROŽBERKU (mše sv. od 17:00)
Sobota 11.11.2023
6:30 Pardubice KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
17:30 Hradec Králové KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA (mše sv. od 18:30)
Neděle 12.11.2023
7:30 Hradec Králové KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (mše sv. od 8:00)
10:00 Hradec Králové Nový Hradec Králové KOSTEL SV. JANA KŘTITELE (mše sv. od 10:30)
Pátek 17.11.2023
18:00 Hradec Králové Pouchov KOSTEL SV. PAVLA