Pozvánky

5. ledna – Tříkrálové setkání v Praze – Spořilově

11. ledna – seminář Františkova ekonomie (10.00 – 15.00) Praha u PMS

24.– 25. ledna – setkání ministrů Brno Petrinum

15. února – zahájení  39. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v 9.30

23. – 28. února – seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou Velehrad Stojanov

21. března – Oblastní setkání – MBS Plzeň

28. března – jarní formační seminář SFŘ v Praze

25. dubna – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00) oblastní setkání

8. května – pouť na Svatou Horu v Příbrami (zahájení 10:00 mší svatou, duchovní obnova ve 13:00) oblastní setkání

21. května – 19. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy (zahájení v klášteře na Bílé Hoře v 9:15)

6. června – Mariánská pouť Prahou (282. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 10:00

28. června – Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku

22. srpna – poslední etapa 39. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava v Boršicích. Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě

29. srpna – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (4. ročník) Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové (8,5 km)

1. září – Den modliteb za péči o stvoření

11. – 12. září –  Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn

19. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi

16. – 17. října – podzimní formační seminář formátorů MBS v Brně

15. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých