Pozvánky

Pozvánky a kalendárium SFŘ na počátku roku 2022

6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
8. ledna – Tříkrálové setkání v Praze
15. ledna – Seminář služebníků k zamyšlení nad tématem synodalita, Brno
2. února – Setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem v katedrále
6. – 11. února – Duchovní obnova pro františkánskou rodinu s tématem SÍLA NASLOUCHÁNÍ, Velehrad
únor – Zahájení 41. ročníku Cyrilo-Metodějské pouti
11. – 13. března – Františkánská duchovní obnova pro mládež, Velehrad
18. – 19. března – Jarní formační seminář k rozjímání o důsledcích hříchu, Praha
19. března – Slavnost svatého Josefa
20. března – Setkání na Svatém Antonínku u Blatnice
25. března – Slavnost Zvěstování Páně
9. dubna – Oblastní setkání s postní duchovní obnovou na Cvilíně (MBS Opava)
Připomínáme i v r. 2022 možnost účastnit se pravidelných 1. sobot na Svatém Antonínku, vždy v 15:00 hodin.

Pozvánka na obnovy, pouti a setkání v roce 2021

7.  – 11. března – seminář pro františkánskou rodinu Velehrad Stojanov

20. března – jarní formační seminář SFŘ v Praze

21. března– oblastní setkání na Sv. Antonínku

24. dubna– pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou

8. května– oblastní pouť na Svatou Horu v Příbrami 

8. – 15. května – Národní pouť do Asissi v roce 800. výročí založení Řádu

20. května– 20. ročník oblastní pouť seniorů do Hájku u Prahy 

5. června– Mariánská pouť Prahou (283. ročník) zahájení u Panny Marie Andělské

5. června – 2. motorkářská pouť na Sv. Antonínku

11.– 13. června Národní volební kapitula na Velehradě

27. června– Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku 

21. srpna– poslední etapa 40. ročníku CMP (8 km). Mše svatá v 11:30 na Velehradě

28. srpna– Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník). Zahájení v 9.00 v kostele sv. Antonína poustevníka v Hradce Králové (8,5 km)

1. září– Den modliteb za péči o stvoření

5. – 12. září– Mezinárodní Eucharistický kongres v Budapešťi

17. – 18. září –  Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn

25. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi

31. října– oblastní setkání na Sv. Antonínku

12. – 13. října – podzimní formační seminář v Brně

21. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých