Kalendář akcí

Kalendář akcí SFŘ v ČR 2017

7. ledna Tříkrálové setkání v kostele sv. Anežky na Spořilově od 15:00 hod.
23. – 26. ledna Československé setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě
27. – 29. ledna třídenní seminář ministrů MBS a animátorů SFŘ
10. – 15. února duchovní obnova SFŘ s Jeffem Scaldwellem na Velehradě
18. února jednodenní zasedání NR SFŘ v Brně
18. února zahájení 36. ročníku Cyrilometodějské pouti na Levém Hradci (mše svatá v 9:30)
4. března Františkánská pouť na Svatou Horu u Příbrami
17. – 18. března jarní formační seminář SFŘ v Praze v KDM
18. dubna pouť ke hrobu br. Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00 hod., hlavní celebrant P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.)
6. května oblastní setkání při příležitosti 4. výročí úmrtí bratra Česlava OFM v Moravské Třebové (začátek v klášterním kostele v 10:00 hod. mší svatou)
20. května oblastní setkání SFŘ na Sv. Antonínku
květen oblastní pouť do františkánského kláštera Hájek u Prahy
(podrobnosti http://hajek.ofm.cz/program.html)
27. – 28. května dvoudenní zasedání NR
3. června Mariánská pouť Prahou (279. ročník)
2. července Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku
(mše svatá v 10:30 hod., hlavní celebrant P. Bartoloměj Černý OFM)
4. – 5. července Dny lidí dobré vůle na Velehradě – stánek s prezentací SFŘ
20.- 23. července duchovní obnova v klášteře kapucínů v Olomouci (s P. Bonaventurou Štivarem OFMCap., pořádá MBS SFŘ Olomouc rodiny.
13. – 16. srpna setkání NR a animátorů SFŘ v Sušici
17. srpna mše svatá za P. Aloise Moce OFM v kostele Panny Marie Sněžné v Praze
v 18:00 hod. (22. výročí úmrtí)
26. srpna zakončení 36. ročníku CMP na Velehradě.
2. září oblastní setkání SFŘ na Sv. Antonínku
9. září jednodenní zasedání NR
15. – 16. září Františkánská národní pouť na sv. Hostýn
23. září Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi (mše svatá v 11:30 hod.)
20. – 21. října podzimní formační seminář SFŘ v Brně
2. prosince zasedání NR

Napsat komentář