Setkání Bohu zasvěcených osob

V den svátku Uvedení Páně do Chrámu, 2.2.2024, proběhlo v Hradci Králové diecézní setkání Bohu zasvěcených osob s otcem biskupem Mons. Janem Vokálem. Po mši svaté v katedrále Svatého Ducha následovalo setkání řeholníků v biskupské rezidenci, spojené s přednáškou R. D. PhDr. Radka Tichého, PhD., S.L.D., rektora Arcibiskupského semináře v Praze.