Archiv rubriky: Úvodní stránka

Ikona Královny františkánské rodiny v Hradci Králové a okolí 8.11. – 12.11.2023

Tradice a vznik

Obnova spirituality východních ikon je patrná již několik desetiletí. Je to znamení rostoucí potřeby autentického duchovního jazyka křesťanského umění. Objevování křesťanských ikon odhaluje pohled do neviditelného a umožňuje nám dotknout se reality duchovního a eschatologického světa.

Naše nejstarší tradice, kterou plně sdílíme s našimi pravoslavnými bratry, učí, že jazyk krásy, který slouží víře, je schopen zasáhnout srdce lidí a pomoci jim ve vnitřním poznání Boha Otce a Ježíše Krista, Syna Božího, který se stal člověkem a který je „… stejný včera, dnes i navěky“ (Žd 13,8).

Ikona Královny františkánské rodiny (dále jen ikona) vznikla v roce 2018 v Litvě u příležitosti III. evropského kongresu Františkánského sekulárního řádu (OFS) a Františkánské mládeže (YouFra) s mottem: „Z jeho nitra potečou proudy živé vody“ (J 7,38). V ikoně jsou umístěny relikvie tří hlavních světců františkánské rodiny – svatého Františka, svaté Kláry a svaté Alžběty.

Dne 17. března 2018 byla v Medinikách (Litva) ikona Regina Familiae Franciscanae posvěcena a zahájila svou pouť v litevském Národním bratrském společenství OFS a YouFra v rámci duchovní přípravy na kongres.

Harmonogram pouti:

Středa 8.11.2023 18:00 Nový Hradec Králové KOSTEL SV. ANTONÍNA (mše sv. od 18:30)
Čtvrtek 9.11.2023 16:30 Lično KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (mše sv. od 17:00)
Pátek 10.11.2023
11:00 Hradec Králové KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (mše sv. od 12:00)
16:00 Hradec Králové KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIENA ROŽBERKU (mše sv. od 17:00)
Sobota 11.11.2023
6:30 Pardubice KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
17:30 Hradec Králové KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA (mše sv. od 18:30)
Neděle 12.11.2023
7:30 Hradec Králové KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (mše sv. od 8:00)
10:00 Hradec Králové Nový Hradec Králové KOSTEL SV. JANA KŘTITELE (mše sv. od 10:30)
Pátek 17.11.2023
18:00 Hradec Králové Pouchov KOSTEL SV. PAVLA

A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.
(Matouš 28,7 )


Termíny setkání pro rok 2023

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17:00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Přidejte se k nám buď přímo v kapli nebo na dálku v duchu. 
V liturgickém mezidobí volíme růžencová tajemství podle týdnů žaltáře:

1. týden žaltáře – Tajemství radostná
2. týden žaltáře – Tajemství světla
3. týden žaltáře – Bolestná tajemství
4. týden žaltáře – Tajemství slavná
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv. Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15:30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
Každý pátek ve 20:00 se online modlíme nešpory (kromě pátku, kdy je setkání na Pouchově).
Termíny akcí Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Hradci Králové:

LEDEN
20.1. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ÚNOR
19.2 – 24.2. Celorepublikové setkání františkánské rodiny na Velehradě
24.2. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

BŘEZEN
17.3. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

DUBEN
21.4. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
29.4. – 1.5. Nevolební kapitula (rohožková) Vranov u Brna

KVĚTEN
19.5. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
25.5 – 1.6. Assisi – terciářská pouť
Mariánská pouť do Malých Svatoňovic (termín bude upřesněn)

ČERVEN
3.6. Františkánská pouť Prahou (285.ročník)
16.6. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ČERVENEC

SRPEN
2.8. Slavnost Porciunkule
20.8. – 23.8. Duchovní obnova regionálních MBS v Hoješíně

ZÁŘÍ
2.9. Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření
15.9. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
16.9. Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník)
17.9. – 24.9. Duchovní obnova MBS HK v Beskydech

ŘÍJEN
4.10. Slavnost sv. Františka z Assisi
20.10. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

LISTOPAD
17.11. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

PROSINEC
15.12. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK