Archiv rubriky: Úvodní stránka

Termíny setkání pro rok 2020

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17,00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Přidejte se k nám.
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv.Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15,30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.

TERMÍNY:

Setkání v lednu – pátek 17.1.

Setkání v únoru – pátek 21.2.

Únor – Duchovní obnova VELEHRAD: P. Elias Vella

Setkání v březnu a v dubnu bylo zrušeno. 

Setkání v květnu v pátek 29. 5. od 15,30 h. se uskuteční.

Setkání v červnu – pátek 19. 6.  od 15,30 h. se uskuteční.

Slavnost Porciunkule zač. srpna – kláštery Františkánů, např. Praha – Hájek, Opočno, Hostinné, Moravská Třebová aj.

29. srpna sobota – akce den modliteb v přírodě za stvoření

Setkání v září – pátek 11. 9.

Duchovní obnova společenství v září – Beskydy (13-20.9.)

V říjnu slavnost sv. Františka s  obnovou řeholních slibů – kostel sv. Anny v Kuklenách.

Setkání v říjnu – pátek 16. 10.

Setkání v listopadu – pátek 20. 11.

Setkání v prosinci – pátek 18. 12.