Archiv rubriky: Kalendář akcí

Termíny setkání 2024

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17:00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Přidejte se k nám buď přímo v kapli nebo na dálku v duchu. 
V liturgickém mezidobí volíme růžencová tajemství podle týdnů žaltáře:

1. týden žaltáře – Tajemství radostná
2. týden žaltáře – Tajemství světla
3. týden žaltáře – Bolestná tajemství
4. týden žaltáře – Tajemství slavná
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv. Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15:30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
Každý pátek ve 20:00 se online modlíme nešpory (kromě pátku, kdy je setkání na Pouchově).
Termíny akcí Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Hradci Králové:

LEDEN
19.1. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ÚNOR
16.2. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

BŘEZEN
15.3. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

DUBEN
19.4. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

KVĚTEN
17.5. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK 

ČERVEN
1.6. Františkánská pouť Prahou (286.ročník)
14.6. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ČERVENEC

SRPEN
2.8. Slavnost Porciunkule
11.8. – 18.8. Duchovní obnova v Horních Albeřicích

ZÁŘÍ
31.8. Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření
6.9. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
13. – 14.9. Terciářská pouť na Svatý Hostýn, Národní volební kapitula SFŘ 

ŘÍJEN
4.10. Slavnost sv. Františka z Assisi
18.10. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

LISTOPAD
15.11. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

PROSINEC
20.12. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

 

Program pro rok 2023

Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv. Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15:30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
Každý pátek ve 20:00 se online modlíme nešpory (kromě pátku, kdy je setkání na Pouchově).
Termíny akcí Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Hradci Králové:

LEDEN
20.1. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ÚNOR
19.2 – 24.2. Celorepublikové setkání františkánské rodiny na Velehradě
24.2. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

BŘEZEN
17.3. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

DUBEN
21.4. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
29.4. – 1.5. Nevolební kapitula (rohožková) Vranov u Brna

KVĚTEN
19.5. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
25.5 – 1.6. Assisi – terciářská pouť
Mariánská pouť do Malých Svatoňovic (termín bude upřesněn)

ČERVEN
3.6. Františkánská pouť Prahou (285.ročník)
16.6. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

ČERVENEC

SRPEN
2.8. Slavnost Porciunkule
20.8. – 23.8. Duchovní obnova regionálních MBS v Hoješíně

ZÁŘÍ
2.9. Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření
15.9. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK
16.9. Terciářská pouť na Svatý Hostýn (131.ročník)
17.9. – 24.9. Duchovní obnova MBS HK v Beskydech

ŘÍJEN
4.10. Slavnost sv. Františka z Assisi
20.10. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

LISTOPAD
17.11. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

PROSINEC
15.12. Setkání na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v HK

Lesní stezka ke světovému dni modliteb za péči o Stvoření v Hradci Králové

Papež František ve třetím roce svého pontifikátu přichází s revoluční encyklikou Laudato si, která je zaměřena na životní prostředí, na naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní. Obrací se ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“. Papež František také v roce 2015 přidává katolickou církev ke Světovému dni modlitby za ochranu Stvoření, který slaví křesťanské církve vždy 1. září.

To byl také důvod, proč Místní společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové letos poprvé zorganizovalo v sobotu 2. září pro veřejnost pochod s názvem „Lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření“. I přes velkou „konkurenci“ první mariánské soboty v ČMF Koclířov, hradecké Slavnosti královny Elišky nebo probíhající letecké přehlídky CIAF se účastníci sešli v dostatečném počtu, aby pochod mohl být zahájen. Akce začala v obci Býšť, která leží 10 km od Hradce Králové, mší svatou obětovanou za poutníky. Bohoslužbu celebroval a poutníkům na cestu požehnal otec Tomáš Kvasnička. Poté se poutníci vydali hradeckými lesy po naučné stezce Koliba do Hradce Králové. Stezku vybudoval podnik Lesy České republiky a má 13 zastavení s pěknými informačními tabulemi. Účastníci však nezůstali jen u nich, ale na každém zastavení vyslechli a promeditovali některé myšlenky z encykliky Laudato si. Hradečtí františkánští terciáři použili nejen vybrané texty ze zmíněné encykliky, ale i některá zajímavá zamyšlení nad encyklikou – například od Jiřího Zajíce OFS nebo Pavla Nováčka, ale i texty ČBK k této encyklice. Jiří Zajíc je terciář, katolickým pedagogem a publicistou. Říká, že o této encyklice by se mělo hovořit jako o „radikálním uchopení skutečnosti Božího otcovství v důsledcích, které z něj plynou pro stvoření a náš život v něm.“ Papež František se ztotožňuje ve svém vyjádření s patriarchou Bartolomějem a říká, že „… Zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným a hříchem proti Bohu.“

Celá trasa měřila asi 10 km a v závěru nechyběl Chvalozpěv Stvoření, jehož autorem nebyl nikdo jiný než sv. František z Assisi a podle něhož pojmenoval papež také svou encykliku Laudato si (v překl. „Pochválen buď“). Zkušební první ročník lze považovat za úspěšný, všichni účastníci pochodu byli nadšeni a již nyní přislíbilo v příštím roce svou účast mnoho budoucích zájemců, kteří se s poutníky setkali.