Archiv rubriky: Kalendář akcí

Termíny setkání pro rok 2022

Členové našeho společenství a jejich přátelé se pravidelně schází každý týden na modlitbu růžence vždy v úterý v 17,00 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu v Hradci Králové nebo se modlíme on-line ve stejnou dobu. Přidejte se k nám.
Měsíční schůzky společenství s knězem z řádu sv. Františka se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové. Začátek od 15,30 hodin – zveme všechny zájemce na přednášky a společné sdílení při setkání společenství, od 18 hodin následuje mše sv. v kostele sv. Pavla.
V současné době se schůzky osobně uskuteční, jen pokud to umožní epidemiologická situace a opatření vlády. Pokud to neumožní, sejdeme se v on-line prostředí.

TERMÍNY:

Setkání v lednu – pátek 21.1.

Setkání v únoru – pátek 18.2.

Setkání v březnu – pátek 18.3.

Setkání v dubnu – pátek 22.4.

Setkání v květnu – pátek 20.5.

V květnu Mariánská pouť do Malých Svatoňovic

Setkání v červnu – pátek 17.6.

Slavnost Porciunkule začátkem srpna – kláštery Františkánů, např. Praha Hájek, Opočno, Hostinné, Moravská Třebová aj.

Setkání v srpnu – zrušeno

27. srpna sobota – Františkánská stezka – Den modliteb v přírodě za stvoření. Začátek v 9:00 u kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Setkání v září – pátek 23.9.

Týdenní duchovní obnova společenství v září – Beskydy

4.10. slavnost sv. Františka – v 17:00 modlitba růžence a poté   obnova řeholních slibů (Kaple Sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu).

Setkání v říjnu – pátek 21. 10.

Setkání v listopadu – pátek 25. 11.

Setkání v prosinci – pátek 16. 12.

Lesní stezka ke světovému dni modliteb za péči o Stvoření v Hradci Králové

Papež František ve třetím roce svého pontifikátu přichází s revoluční encyklikou Laudato si, která je zaměřena na životní prostředí, na naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní. Obrací se ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“. Papež František také v roce 2015 přidává katolickou církev ke Světovému dni modlitby za ochranu Stvoření, který slaví křesťanské církve vždy 1. září.

To byl také důvod, proč Místní společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové letos poprvé zorganizovalo v sobotu 2. září pro veřejnost pochod s názvem „Lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření“. I přes velkou „konkurenci“ první mariánské soboty v ČMF Koclířov, hradecké Slavnosti královny Elišky nebo probíhající letecké přehlídky CIAF se účastníci sešli v dostatečném počtu, aby pochod mohl být zahájen. Akce začala v obci Býšť, která leží 10 km od Hradce Králové, mší svatou obětovanou za poutníky. Bohoslužbu celebroval a poutníkům na cestu požehnal otec Tomáš Kvasnička. Poté se poutníci vydali hradeckými lesy po naučné stezce Koliba do Hradce Králové. Stezku vybudoval podnik Lesy České republiky a má 13 zastavení s pěknými informačními tabulemi. Účastníci však nezůstali jen u nich, ale na každém zastavení vyslechli a promeditovali některé myšlenky z encykliky Laudato si. Hradečtí františkánští terciáři použili nejen vybrané texty ze zmíněné encykliky, ale i některá zajímavá zamyšlení nad encyklikou – například od Jiřího Zajíce OFS nebo Pavla Nováčka, ale i texty ČBK k této encyklice. Jiří Zajíc je terciář, katolickým pedagogem a publicistou. Říká, že o této encyklice by se mělo hovořit jako o „radikálním uchopení skutečnosti Božího otcovství v důsledcích, které z něj plynou pro stvoření a náš život v něm.“ Papež František se ztotožňuje ve svém vyjádření s patriarchou Bartolomějem a říká, že „… Zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným a hříchem proti Bohu.“

Celá trasa měřila asi 10 km a v závěru nechyběl Chvalozpěv Stvoření, jehož autorem nebyl nikdo jiný než sv. František z Assisi a podle něhož pojmenoval papež také svou encykliku Laudato si (v překl. „Pochválen buď“). Zkušební první ročník lze považovat za úspěšný, všichni účastníci pochodu byli nadšeni a již nyní přislíbilo v příštím roce svou účast mnoho budoucích zájemců, kteří se s poutníky setkali.