Slavnost sv. Františka s obnovou profese.

V úterý 4.10. jsme v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu oslavili svátek sv. Františka společnou modlitbou františkánského sedmiradostného růžence a slavením mše svaté spojené s obřadem obnovy trvalé profese. Mši svatou celebroval P. Prokop Brož.

Tajemství sedmiradostného růžence:
1) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí z Ducha svatého počala
2) s kterým jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí Alžbětu navštívila
3) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, v Betlémě porodila
4) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, třem králům ke klanění představila
5) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí v chrámě nalezla
6) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila
7) který tě, Neposkvrněná Panno, na nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval