Pozvánka

Pozvánka na duchovní obnovu SFŘ s Jeffem Scaldwellem

Naše Národní rada SFŘ připravila pro františkánskou rodinu a přátele sv. Františka hodnotnou Duchovní obnovu ve dnech 10 až 15.2.2017 na Velehradě. Tato jedinečná obnova je zaměřena na poznání Božího Otcovského srdce a nalezení našeho domova a bezpečí v Otcově lásce.

Obnovu vede Jeff Scaldwell a jeho touhou je šířit poselství o lásce Boha Otce do všech koutů Evropy. Začátek duchovní obnovy v pátek večer cca v 18 h. Doprava bude auty, předpokládám že pojede několik aut jen z našeho společenství.

Pozvání na srpnovou pouť PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, konaná první srpnový víkend a její historie je spjatá s františkánským řádem. Pouť se koná srpnu na svátek Panny Marie Andělské ve františkánských kostelech a je spojená s udílením plnomocných  odpustků a někde je doprovázená lidovou poutí.

Porciunkule (podílek, malý pozemek) je původní název kapličky u Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel sv. František z Assisi kostelík získal pro svou řeholi. Založil zde společně se svatou Klárou řád Klarisek. Svatý František obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule u nás se jako pouť věřících slaví v Červeném Újezdě, Jablunkově, Moravské Třebové, Slaném, Suchdole u Prostějova, Hořovicích a Uherském Hradišti. Současně jako tradiční lidová zábavní pouť se slaví v Hostinném, Jindřichově Hradci, Opočně, Zásmukách a Voticích.