Pozvánka

Pozvánka na obnovy a pouti

3. – 8. března seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou: „Vnitřní uzdravení“ Velehrad Stojanov

27.dubna pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00) oblastní setkání

8. května oblastní setkání na Svaté Hoře v Příbrami

16. května 18. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy

1.června Mariánská pouť Prahou (281. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 10:00

30.června Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku

21.srpna poslední etapa 38. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava v Boršicích. Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě.

1.září Den modliteb za péči o stvoření

13.- 14. září Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn

21. září Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi

17. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých

Pozvání na srpnovou pouť PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, konaná první srpnový víkend a její historie je spjatá s františkánským řádem. Pouť se koná srpnu na svátek Panny Marie Andělské ve františkánských kostelech a je spojená s udílením plnomocných  odpustků a někde je doprovázená lidovou poutí.

Porciunkule (podílek, malý pozemek) je původní název kapličky u Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel sv. František z Assisi kostelík získal pro svou řeholi. Založil zde společně se svatou Klárou řád Klarisek. Svatý František obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule u nás se jako pouť věřících slaví v Červeném Újezdě, Jablunkově, Moravské Třebové, Slaném, Suchdole u Prostějova, Hořovicích a Uherském Hradišti. Současně jako tradiční lidová zábavní pouť se slaví v Hostinném, Jindřichově Hradci, Opočně, Zásmukách a Voticích.