Pozvánky 2022

Pozvánky a kalendárium SFŘ na počátku roku 2022

1. ledna – Slavnost Panny Marie, Matky Boží
6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
8. ledna – Tříkrálové setkání v Praze
15. ledna – Seminář služebníků k zamyšlení nad tématem synodalita, Brno
2. února – Setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem v katedrále
6. – 11. února – Duchovní obnova pro františkánskou rodinu s tématem SÍLA NASLOUCHÁNÍ, Velehrad
únor – Zahájení 41. ročníku Cyrilo-Metodějské pouti
11. – 13. března – Františkánská duchovní obnova pro mládež, Velehrad
18. – 19. března – Jarní formační seminář k rozjímání o důsledcích hříchu, Praha
19. března – Slavnost svatého Josefa
20. března – Setkání na Svatém Antonínku u Blatnice
25. března – Slavnost Zvěstování Páně
9. dubna – Oblastní setkání s postní duchovní obnovou na Cvilíně (MBS Opava)
Připomínáme i v r. 2022 možnost účastnit se pravidelných 1. sobot na Svatém Antonínku, vždy v 15:00 hodin.

Pozvání na srpnovou pouť PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, konaná první srpnový víkend a její historie je spjatá s františkánským řádem. Pouť se koná srpnu na svátek Panny Marie Andělské ve františkánských kostelech a je spojená s udílením plnomocných  odpustků a někde je doprovázená lidovou poutí.

Porciunkule (podílek, malý pozemek) je původní název kapličky u Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel sv. František z Assisi kostelík získal pro svou řeholi. Založil zde společně se svatou Klárou řád Klarisek. Svatý František obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule u nás se jako pouť věřících slaví v Červeném Újezdě, Jablunkově, Moravské Třebové, Slaném, Suchdole u Prostějova, Hořovicích a Uherském Hradišti. Současně jako tradiční lidová zábavní pouť se slaví v Hostinném, Jindřichově Hradci, Opočně, Zásmukách a Voticích.