Pozvánka

Pozvánka na obnovy a pouti v roce 2020

5. ledna – Tříkrálové setkání v Praze – Spořilově

11. ledna – seminář Františkova ekonomie (10.00 – 15.00) Praha u PMS

24.– 25. ledna – setkání ministrů Brno Petrinum

15. února – zahájení  39. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v 9.30

23. – 28. února – seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou Velehrad Stojanov

21. března – Oblastní setkání – MBS Plzeň

28. března – jarní formační seminář SFŘ v Praze

25. dubna – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00) oblastní setkání

8. května – pouť na Svatou Horu v Příbrami (zahájení 10:00 mší svatou, duchovní obnova ve 13:00) oblastní setkání

21. května – 19. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy (zahájení v klášteře na Bílé Hoře v 9:15)

6. června – Mariánská pouť Prahou (282. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u Lorety v 10:00

28. června – Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku

22. srpna – poslední etapa 39. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava v Boršicích. Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě

29. srpna – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (4. ročník) Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové (8,5 km)

1. září – Den modliteb za péči o stvoření

11. – 12. září –  Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn

19. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi

16. – 17. října – podzimní formační seminář formátorů MBS v Brně

15. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých

Pozvání na srpnovou pouť PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, konaná první srpnový víkend a její historie je spjatá s františkánským řádem. Pouť se koná srpnu na svátek Panny Marie Andělské ve františkánských kostelech a je spojená s udílením plnomocných  odpustků a někde je doprovázená lidovou poutí.

Porciunkule (podílek, malý pozemek) je původní název kapličky u Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel sv. František z Assisi kostelík získal pro svou řeholi. Založil zde společně se svatou Klárou řád Klarisek. Svatý František obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule u nás se jako pouť věřících slaví v Červeném Újezdě, Jablunkově, Moravské Třebové, Slaném, Suchdole u Prostějova, Hořovicích a Uherském Hradišti. Současně jako tradiční lidová zábavní pouť se slaví v Hostinném, Jindřichově Hradci, Opočně, Zásmukách a Voticích.