Pozvánky 2021

Pozvánka na obnovy, pouti a setkání v roce 2021

8. – 15. května – Národní pouť do Asissi v roce 800. výročí založení Řádu (přeloženo)

5. června– Mariánská pouť Prahou (283. ročník) zahájení u Panny Marie Andělské

5. června – 2. motorkářská pouť na Sv. Antonínku

27. června– Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku 

21. srpna– poslední etapa 40. ročníku CMP (8 km). Mše svatá v 11:30 na Velehradě

28. srpna– Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník). Zahájení v 9.00 v kostele sv. Antonína poustevníka v Hradce Králové (8,5 km)

1. září– Den modliteb za péči o stvoření

10.– 12. září Národní volební kapitula na Velehradě

25. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi

31. října– oblastní setkání na Sv. Antonínku

12. – 13. října – podzimní formační seminář v Brně

21. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých

 

 

Pozvání na srpnovou pouť PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, konaná první srpnový víkend a její historie je spjatá s františkánským řádem. Pouť se koná srpnu na svátek Panny Marie Andělské ve františkánských kostelech a je spojená s udílením plnomocných  odpustků a někde je doprovázená lidovou poutí.

Porciunkule (podílek, malý pozemek) je původní název kapličky u Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské a je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel sv. František z Assisi kostelík získal pro svou řeholi. Založil zde společně se svatou Klárou řád Klarisek. Svatý František obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. Papež Sixtus IV. je rozšířil na všechny kostely prvního a druhého řádu sv. Františka, zatím jen pro františkány. V roce 1622 bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali tyto kostely v určené dny. Později téhož roku rozšířil Řehoř privilegium i na všechny kapucínské kostely. Pozdější papežové je rozšířili na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu.

Porcinkule u nás se jako pouť věřících slaví v Červeném Újezdě, Jablunkově, Moravské Třebové, Slaném, Suchdole u Prostějova, Hořovicích a Uherském Hradišti. Současně jako tradiční lidová zábavní pouť se slaví v Hostinném, Jindřichově Hradci, Opočně, Zásmukách a Voticích.