Ze života našeho společenství

Několik shrnujících informací o bratrském společenství

Františkánští terciáři v Hradci Králové sdružují muže i ženy, žijící v manželství i svobodné. Rozhodli jsme se pro život podle Evangelia po vzoru sv. Františka. Život ve skromnosti, pokoře, radosti a pomoci druhým. Sv. František nám ukazuje cestu, jak jít za Kristem – byl jako my, a proto můžeme jít jeho cestou i v dnešní době.

Je nás 21 profesních členů a máme 3 novice (vážné zájemce o vstup do řádu) i několik dalších zájemců. Scházíme se jednou měsíčně na hlavních setkáních. Společenství je podporováno duchovně bratrem Lukášem Bradnou OFM, z řádu Františkánů, z kláštera P. Marie Sněžné v Praze. Schůzky společenství se uskutečňují na faře u kostela sv. Pavla na Pouchově v Hradci Králové

Důležité místo v našem společenství má modlitba, zvláště modlitba růžence. Zavedli jsme pravidelné setkávání při modlitbě růžence jednou týdně každé úterý v 17 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu.

Další podporou jsou pro nás společné akce. Každý rok pravidelné duchovní obnovy a společné akce.

Z uvedeného je vidět, že jsme opravdově živě pocítili plody roku povolání, který vyhlásil biskup Královéhradecké diecéze mons. Jan Vokál. Zvláště nárůst nových členů jednak v diecézním roce povolání v Královéhradecké diecézi, a jednak také zásluhou nástupu sv. Otce Františka do čela církve.

Při pouti v Assisi, v kostelíku Panny Marie Andělské, zvaném Porciunkula, slavili profes, trvalé přijetí do řádu, dva noví členové našeho společenství. A následně v průběhu roku jsme oslavili 7 obláček nových zájemců.

Každoročně pořádáme při slavnosti sv. Františka, 4. října, obnovu profesních slibů členů našeho společenství.