Ze života našeho společenství

Několik shrnujících informací o bratrském společenství za rok 2015

Je nás 24 profesních členů a máme 7 noviců i několik dalších zájemců. Scházíme se jednou měsíčně na hlavních setkáních. Společenství je podporováno duchovně br. Lukášem Bradnou OFM, z řádu Františkánů, klášter Moravská Třebová a otcem Janem Linhartem, terciářem a správcem farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.

Důležité místo v našem společenství má modlitba, zvláště modlitba růžence. Zavedli jsme pravidelné setkávání při modlitbě růžence jednou týdně každé úterý v 17 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu.

Další podporou jsou pro nás společné akce. V předloňském roce to byla pouť a duchovní obnova v Assisi v březnu 2014, kdy jsme se modlili a rozjímali na hlavních františkánských místech v Itálii.

Z uvedeného je vidět, že v loňském roce jsme opravdově živě pocítili plody roku povolání, který vyhlásil biskup Královéhradecké diecéze mons. Jan Vokál. Jak nečekaný nárůst nových členů jednak v diecézním roce povolání v Královéhradecké diecézi, a jednak také zásluhou nástupu sv. Otce Františka do čela církve.

Při pouti v Assisi, v kostelíku Panny Marie Andělské, zvaném Porciunkula, slavili profes, trvalé přijetí do řádu, dva noví členové našeho společenství. A následně v průběhu roku jsme oslavili 7 obláček nových zájemců.

Každoročně pořádáme při slavnosti sv. Františka, 4. října, obnovu profesních slibů členů našeho společenství.